Градска управа града Панчева оглашава Интерни конкурс за попуњавање извршилачког радног места у Градској управи града Панчева.

Радно место које се попуњава:

– координатор Канцеларије за младе и рад са организацијама цивилног друштва, у звању млађег саветника – два извршиоца.

Интерни конкурс,

Образац 1