Dinamički plan raspodele sredstava za sufinansiranje programa i projekata u oblasti sporta naseljenim mestima  u gradu Pančevu za 2017. godinu (TABELA 4).