Динамички план расподеле средстава за суфинансирање програма и пројеката у области спорта насељеним местима  у граду Панчеву за 2017. годину (ТАБЕЛА 4).