Динамички план расподеле средстава за суфинансирање програма и пројеката у области предшколског и школског спорта  у граду Панчеву за 2017. годину (ТАБЕЛА 5)