Поштовани,

Министарство привреде је расписало Јавни позив за спровођење стандардизоване услуге менторинга, који се реализује преко агенција АРРА
Право на учешће на јавном позиву за пружање услуге менторинг имају:
1. Микро, мала и средња привредна друштва и предузетници,
2. Задруге

Менторинг чини скуп следећих услуга:
• Дијагностиковање како би се разумела тренутна ситуација у привредном субјекту односно задрузи;
• Помоћ приликом припремања развојних активности/планова/пројеката како би се достигли циљеви привредног субјекта, задруге;
• Саветовање и координација за приступање фондовима, новим технологијама, консултантским услугама и друго како би се подстакао развој и унапређење пословања; Помоћ за припремање кредитних апликација за банке и програме подршке за ММСПП и задруге;
• Помоћ при имплементацији развојних активности/планова/пројеката;
• Помоћ у проналажењу пословних партнера;
• Помоћ при проналажењу потребних информација;
• Консалтинг;
• Саветовање/коучинг;
• Обука;
• Упућивање на одговарајуће специјализоване консултанте.

Јавни позив је отворен 45 дана од дана објављивања (07.07.2017.).

Укупан буџет за пружање стандардизоване услуге менторинг износи 6.000.000,00 динара. За пружање услуге опредељен је бруто износ од 1.500,00 динара по сату.

Више информација на линк-у: http://Više informacija na link-u:   http://ras.gov.rs/sr/kreiraj-zivot/otvoreni-pozivi-konkursi/kreiraj-zivot-javni-poziv-za-sprovodenje-standardizovane-usluge-mentoring