Град Панчево|grad@pancevo.rs

УП за кат.парцелу бр.3635 К.О.Панчево, за изградњу вишепородичног стамбеног објекта спратности П+4+Пк

/УП за кат.парцелу бр.3635 К.О.Панчево, за изградњу вишепородичног стамбеног објекта спратности П+4+Пк

Увид у Урбанистички пројекат може се извршити у згради Градске управе града Панчева, Трг Краља Петра I, бр.2-4 у Панчеву, у холу VI спрата, у Секретаријату за урбанизам, грађевинске, стамбено-комуналне послове и саобраћај. Информације и сва обавештења о јавној презентацији можете добити на телефон 013/353-304, канцеларија 609 и 610, у времену од 10-13 часова у периоду трајања јавне презентације од 7 дана, почев од 18.01.2019.

Оглас за Јавни увид

Урбанистички пројекат
Идејно решење

2019-01-18T09:45:13+00:0018/01/2019|
Величина слова
Контраст