Излаже се на рани јавни увид План детаљне регулације за изградњу инфраструктурног комплекса за обновљиве изворе енергије на подручју катастарских општина Долово и Панчево на територији града Панчева ( у даљем тексту План). Рани јавни увид Плана, одржаће се у трајању од 15 дана и то почев од 13.01.2023.године. Наведени плански документ, биће изложен на рани јавни увид, у згради Градске управе града Панчева, ул. Трг краља Петра I бр.2-4, у холу на шестом спрату, као и у канцеларији 609, сваког радног дана од 10 до 13 часова. Све информације у вези са огласом могу се
добити путем телефона 013/353-304.

План детаљне регулације