Рани јавни увид Плана, одржаће се у трајању од 15 дана и то почев од 15.09.2023. Наведени плански документ, биће изложен на рани јавни увид, у згради Градске управе града Панчева, ул. Трг краља Петра I бр.2 4, у холу на шестом спрату, као и у канцеларији 609, сваког радног дана од 10 до 13 часова. Све информације у вези са огласом могу се добити путем телефона 013/353 304.

Нацрт измена и допуна ПГР “Хиподром“ Панчево-09-14_1106