Gradska uprava Grada Pančeva Sekretarijat za urbanizam, građevinske, stambeno-komunalne poslove i saobraćaj oglašava izlaganje na rani javni uvid Izmene i dopune Plana detaljne regulacije „ HIPODROM“ u Pančevu Izlažu se na rani javni uvid Izmene i dopune Plana detaljne regulacije „ Hipodrom“ u Pančevu ( u daljem tekstu Plan).
Rani javni uvid Plana, održaće se u trajanju od 15 dana i to počev od 17.08.2018. Navedeni planski dokument, biće izložen na rani javni uvid, u zgradi Gradske uprave grada Pančeva, ul. Trg kralja Petra I br.2-4, u holu na šestom spratu, kao i u kancelariji 609, svakog radnog dana od 9 do 15 časova. Sve informacije u vezi sa oglasom mogu se dobiti putem telefona 013/353-304.

Oglas za rani javni uvid
Tekst plana izmena i dopuna
Plan namene površina