Наведени плански документ, биће изложен на рани јавни увид, у згради Градске управе града Панч ева, ул. Трг краља Петра I бр.2 4, у холу на шестом спрату, као и у канцеларији 609, сваког радног дана од 10 до 13 часова. Све информације у вези са огласом могу се добити путем телефона 013/353 304.

Измене и допуне ПГР