Рани јавни увид Плана, одржаће се у трајању од 15 дана и то почев од 25.01.2019. до 08.02.2019.године.

Оглас за рани Јавни увид
Текст измена и допуна ПГР4
Планирана намена простора и подела на зоне