Јавни увид Плана, одржаће се у трајању од 2 0 дана и то почев од 24.03.2023 . Наведени плански документ, биће изложен на јавни увид, у згради Градске управе града Панчева, ул. Трг краља Петра I бр.2 4, у холу на шестом спрату, као и у канцеларији 609, сваког радног дана од 08:30 до 1 1:30 часова. Све информације у вези са огласом могу се добити путем телефона 013/353 304.

Оглас Целина 4а и 4б
Нацрт Изменe и допун e ПГР Целина 4