Излаже се на јавни увид Нацрт Измене и допуне Плана генералне регулације Целина 1-шири центар ( круг обилазнице) у насељеном месту Панчево ( у даљем тексту План)

Оглас

 Нацрт Измене и допуне Плана генералне регулације Целина 1-шири центар ( круг обилазнице) у насељеном месту Панчево

Планирана претежна намена

План поделе грађевинског земљишта

Планирана инфраструктура

Регулациони план