МИНИСТАРСТВО ГРАЂЕВИНАРСТВА, САОБРАЋАЈА И ИНФРАСТРУКТУРЕ оглашава

ЈАВНИ УВИД у НАЦРТ ПРОСТОРНОГ ПЛАНА ПОДРУЧЈА ПОСЕБНЕ НАМЕНЕ ЗА ПРОЈЕКАТ БЕОГРИД 2025 И ИЗВЕШТАЈ О СТРАТЕШКОЈ ПРОЦЕНИ УТИЦАЈАПРОСТОРНОГ ПЛАНА ПОДРУЧЈА ПОСЕБНЕ НАМЕНЕ ЗА ПРОЈЕКАТ БЕОГРИД 2025 НА ЖИВОТНУ СРЕДИНУ

ЈАВНИ УВИД у Нацрт Просторног плана подручја посебне намене за пројекат БеоГрид 2025 (у даљем тексту: Нацрт Просторног плана) и Извештај о стратешкој процени утицаја Просторног плана подручја посебне намене за пројекат БеоГрид 2025 на животну средину (у даљем тексту: Извештај о стратешкој процени утицаја), одржаће се ОД 4. ЈАНУАРА ДО 02. ФЕБРУАРА 2024. ГОДИНЕ У ТРАЈАЊУ ОД 30 ДАНА, сваког радног дана у зградама градске управе града Београда, градских општина Земун, Палилула и Сурчин, града Панчева и скупштина општина Алибунар, Ковачица, Ковин, Пећинци и Стара Пазова, као и на интернет страници Министарства грађевинарства, саобраћаја и инфраструктуре (http://www.mgsi.gov.rs) и јединица локалне самоуправе.

Физичка и правна лица примедбе на Нацрт Просторног плана и Извештај о стратешкој процени утицаја могу доставити у писаној форми, градској/општинској управи у току трајања јавног увида, закључно са 02 фебруаром 2024. године, или директно Министарству грађевинарства, саобраћаја и инфраструктуре, Сектору за просторно планирање и урбанизам, Немањина 22-26, 11 000 Београд.

ЈАВНА ПРЕЗЕНТАЦИЈА планског документа биће одржана у среду, 17. јануара 2024. године са почетком у 11,00 часова, у згради градске управе града Панчева, мала сала, ул. Трг краља Петра I бр. 2-4, 26101 Панчево.

ЈАВНА СЕДНИЦА КОМИСИЈЕ ЗА ЈАВНИ УВИД биће одржана по завршетку јавног увида, у среду, 09. фебруара 2024. године са почетком у 11,00 часова, у згради градске управе града Панчева, мала сала, ул. Трг краља Петра I бр. 2-4, 26101 Панчево.

Физичка лица и представници правних лица која су у току трајања јавног увида поднела примедбе у писаном облику, могу присуствовати јавној седници и усмено их образложити. О свакој поднетој примедби обрађивач планског документа јавно износи свој став.

Материјал ради спровођења јавног увида у Нацрт Просторног плана налази се на линку https://we.tl/t-XI5E2amixe