Izlaže se na javni uvid Nacrt Plana detaljne regulacije za izgradnju vetroelektrane „VETROPARK 1“ na području katastarske opštine Banatsko Novo Selo, Kačarevo I Pančevo na teritoriji grada Pančeva (u daljem tekstu Plan) i Izveštaj o strateškoj proceni uticaja Plana detaljne regulacije za izgradnju vetroelektrane „VETROPARK 1“ na području katastarske opštine Banatsko Novo
Selo, Kačarevo I Pančevo na teritoriji grada Pančeva na životnu sredinu (u daljem tekstu Strateška). Javni uvid Plana i Strateške , održaće se u trajanju od 3 0 dana i to počev od 31.03.2023.godine.

Oglas
Nasrt PDR Vetropark 1
Izveštaj o strateškoj proceni uticaja PDR