Излаже се на јавни увид Нацрт Плана детаљне регулације за изградњу ветроелектране „WV NBT WIND 1“ на подручју катастарске општине Банатско Ново Село и Качарево на територији града Панчева (у даљем тексту План) и Извештај о стратешкој процени утицаја Плана детаљне регулације за изградњуветроелектране „WV NBT WIND 1“ на подручју катастарске општине Банатско Ново Село и Качарево на територији града Панчева на животну средину (у даљем тексту Стратешка). Јавни увид Плана и Стратешке, одржаће се у трајању од 30 дана и то почев од 24.02.2023.године.

Оглас
Текст нацрта ПДР
Документација
ПДР DWG
ПДР PDF
Извештај о стратешкој процени утицаја ПДР на животну средину