Излаже се на јавни увид Нацрт Плана детаљне регулације за изградњу инфраструктурних објеката енергетских и оптичких водова у КО Старчево, КО Војловица и КО Панчево за повезивање комплекса „Ветроелектра на“ са објектима дистрибутивног и преносног система (у даљем тексту План).
Јавни увид Плана одржаће се у трајању од 30 дана и то почев од 04.08.2023.године.

Оглас
Документација
Графика PDF
Графика DWG
Текст