РАНИ ЈАВНИ УВИД одржаће се у трајању од 15 дана, ОД 7. ДО 21. АВГУСТА 2023. ГОДИНЕ на интернет страницама министарства надлежног за послове просторног планирања (www.mgsi.gov.rs) и јединица локалне самоуправе у обухвату планског документа, односно у зградама градске управе града Београда, градских општина Земун, Палилула и Сурчин, града Панчева и скупштина општина Алибунар, Ковачица, Ковин, Пећинци и Стара Пазова.

Оглас
Текст
Графички прилог