Излаже се на јавни увид Нацрт Измена и допуна Плана детаљне регулације за подручје северне индустријско-пословно-производне зоне 2 у Панчеву ( у даљем тексту План). Јавни увид Плана одржаће се у трајању од 30 дана и то почев од 03.02.2023.године. Наведени плански документ, биће изложен на јавни увид, у згради Градске управе града Панчева, ул. Трг краља Петра I бр.2-4, у холу на шестом спрату, као и у канцеларији 609, сваког радног дана од 08:30 до 11:30 часова. Све информације у вези са огласом могу се добити путем телефона 013/353-304

Оглас
Документација
Графика оригинал
Графика PDF
Текстуални део