Јавни увид Плана, одржаће се у трајању од 30 дана и то почев од 12.07.2019. 12.08.2019.године. Наведени плански документ, биће изложен на јавни увид, у згради Градске управе града Панчева, ул. Трг краља Петра I бр.2-4, у холу на шестом спрату, као и у канцеларији 609, сваког радног дана од 10 до 13 часова. Све информације у вези са огласом могу се добити путем телефона 013/353-304.

Извештај о стратешкој процени утицаја Измене и допуне ПДР