Јавни позив за учешће у јавној расправи о нацрту Одлуке о утврђивањеу просечних цена квадратног метра одговарајућих непокретности на територији града Панчева за утврђивање пореза на имовину за 2024. годину