Градскa управa града Панчева огласила је Јавну расправу Нацрта Oдлуке o општим правилима кућног реда у стамбеним и стамбено пословним зградама на територији града Панчева. Јавна расправа спроводи се у периоду од 28.02.2018.год. до 06.03.2018.год.