ЈАВНИ ПОЗИВ ЗА УЧЕШЋЕ У ЈАВНОЈ РАСПРАВИ О НАЦРТУ Одлуке о  изменама Одлуке о градским административним таксама

         Јавна расправа о Нацрту одлуке о изменама Одлуке о градским административним таксама спроводи се у периоду од 30. новембра 2023. године до 7. децембра 2023. године.

          Позивају се представници пословних удружења, привредних субјеката, као и друга заинтересована лица да примедбе, предлоге и сугестије за време трајања расправе достављају на адресу Градска управа града Панчево, Трг краља Петра I 2-4, непосредно на писарници Градске управе или електронским путем на адресу rasprava@pancevo.rs.

         Нацрт одлуке о  изменама Одлуке о градским административним таксама припремили су: Секретаријат за општу управу, Секретаријат за финансије и Секретаријат за урбанизам, грађевинске и стамбено-комуналне послове.