НАЦРТ  Локалног акционог плана за запошљавање за 2021. годину  излаже се на јавну расправу на званичној интернет страници града Панчева www.pancevo.rs од 09.04.2021. године дo 23.04.2021. године. Осим увида путем званичне интернет презентације града Панчева, увид у Нацрт Локалног акционог плана за запошљавање града Панчева за 2021. године  може се извршити и у канцеларији 303 зграде Градске управе града  Панчева сваког радног дана у времену од 12,00 до 14,00 часова.

Заинтересована правна и физичка лица могу поднети иницијативе, предлоге, сугестије и коментаре на Нацрт одлуке за време трајања  јавне расправе,  електронским путем на e-mail: javnarasprava.nacrtlapz@pancevo.rs или писаним путем на адресу: Градска управа града Панчева, Секретаријат за привреду и економски развој, Трг краља Петра I, број 2-4, Панчево, непосредно путем писарнице Градске управе града Панчева.

Javni poziv nacrt . doc

Nacrt Lokalnog akcionog plana za zaposljavanje 2021

Zakljucak Saveta na Nacert LAPZ 2021

Odluka o sprovodjenju javne rasprave

Zakljucak I Saveta

Закључак Савета за запошљавање града Панчева са Извештајем о завршеној јавној расправи