Нацрт стратегије развоја социјалне заштите града Панчева 2020-2027. године излаже се на јавну расправу на званичној интернет страници града Панчева www.pancevo.rs, почев од 18. новембра 2019. године до 07. децембра 2019. године. Осим увида путем званичне интернет презентације града Панчева, увид у Нацрт стратегије развоја социјалне заштите града Панчева 2020-2027. године може се извршити и у канцеларији 203 зграде Градске управе града Панчева, Трг краља Петра I, број 2-4 Панчево сваког радног дана у времену од 12 до 15 часова.

Заинтересована правна и физичка лица могу поднети иницијативе, предлоге, сугестије и коментаре на Нацрт стратегије развоја социјалне заштите града Панчева 2020-2027. године, за време трајања Јавне расправе, електронским путем на meil: javnarasprava.soczast@pancevo.rs или писаним путем на адресу: Градска управа града Панчева, Секретаријат за јавне службе и социјална питања, Трг краља Петра I, број 2-4 Панчево, непосредно путем писарнице Градске управе града Панчева.

Заинтересована правна и физичка лица могу да присуствују отвореном састанку, када ће Нацрт стратегије развоја социјалне заштите града Панчева 2020-2027. године бити представљен на Стручном скупу дана 26. новембра 2019. године, са почетком у 10 часова у Малој сали Градске управе града Панчева, Трг краља Петра I, број 2-4 Панчево.