Позивају се родитељи или старатељи са територије града Панчева чија су деца рођена у другој половини 2021.године (од 01.07.2021.године до 31.12.2021.године)….

Јавни позив