Град Панчево|grad@pancevo.rs

Јавни оглас за постављање фрижидера

/Јавни оглас за постављање фрижидера

ГРАД ПАНЧЕВО КОМИСИЈА ЗА ИЗБОР КОРИСНИКА ЈАВНЕ ПОВРШИНЕ ЗА ПРИВРЕМЕНО ПОСТАВЉАЊЕ ФРИЖИДЕРА ЗА ПРОДАЈУ СЛАДОЛЕДА РАСПИСУЈЕ ЈАВНИ ОГЛАС ЗА ЈАВНО НАДМЕТАЊЕ за избор корисника јавне површине за привремено постављање фрижидера за продају сладоледа I ОБАВЕШТЕЊЕ О ПОДНОШЕЊУ ПРИЈАВЕ
Пријава за учешће у јавном надметању са приложеном документацијом доставља се поштом или лично на адресу Град Панчево, Трг Краља Петра I 2-4 са назнаком СЕКРЕТАРИЈАТ ЗА урбанизам, грађевинске, стамбено-комуналне послове и саобраћај – „ЗА КОМИСИЈУ ЗА ИЗБОР КОРИСНИКА ЈАВНЕ ПОВРШИНЕ ЗА ПРИВРЕМЕНО ПОСТАВЉАЊЕ ФРИЖИДЕРА ЗА ПРОДАЈУ СЛАДОЛЕДА -НЕ ОТВАРАЈ“ БЛАГОВРЕМЕНИМ ПРИЈАВАМА СЕ СМАТРАЈУ ОНЕ ПРИЈАВЕ КОЈЕ ПРИСТИГНУ НА АДРЕСУ Град Панчево, Трг Краља Петра I 2-4, у року од 13.04.2018.год. до 25.04.2018.год. до 10 часова.
Непотпуне и неблаговремене пријаве неће се узимати у разматрање и исте ће бити одбачене.

2018-07-13T14:04:36+00:0011/04/2018|
Величина слова
Контраст