Јавна расправа o Нацрту одлуке  о просечним ценама метра квадратног непокретности на основу којих је за 2019. годину утврђена основица за порез на имовину у најопремљенијој зони за непокретности обвезника који не воде пословне књиге и о коефицијентима за зоне спроводи се у периоду  од 18.10. 2019. године  до 25. октобра 2019. године.

Позивају се представници пословних удружења, привредних субјеката, као и друга заинтересована лица да примедбе, предлоге и сугестије за време трајања расправе достављају на адресу Трг Краља Петра I 2-4 ,  непосредно на писарници  Градске управе или електронским путем

18 10 2019 Јавни позив за јавну расправу просечне цене – најопремљенија зона

Нацрт Одлуке о просечним ценама м2 непокретности у најопремљенијој зони