Јавна расправа o Нацрту одлуке  о просечним ценама метра квадратног непокретности на основу којих је за 2017. годину утврђена основица за порез на имовину у најопремљенијој зони за непокретности обвезника који не воде пословне књиге и о коефицијентима за зоне спроводи се у периоду  од 16.10. 2017. године  до 23. октобра 2017 године.

Позив за јавну расправу и Нацрт Одлуке:

16.10.2017_Нацрт Одлуке 

16.10.2017._Јавни позив за јавну расправу