Јавна расправа o Нацрту одлуке   о изменама   Одлуке о локалним комуналним таксама спроводи се у периоду  од 14.  до 21. априла 2016. године.

             Позивају се представници пословних удружења, привредних субјеката, као и друга заинтересована лица да примедбе, предлоге и сугестије за време трајања расправе достављају на адресу Трг Краља Петра I 2-4 ,  непосредно на писарници  Градске управе или електронским путем на адресу  rasprava@pancevo.rs .

Јавни позив:  Јавни позив за јавну расправу

Нацрт одлуке: Нацрт одлуке