Увид у урбанистички пројекат може се извршити у згради Градске управе града Панчева, Трг Краља Петра I, бр.2 4 у Панчеву, у холу VI спрата, у Секретаријату за урбанизам, грађевинске, стамбено комуналне послове и сао браћај. Информације и сва обавештења о јавној презентацији можете добити на телефон 013/353 304, канцеларија 609 и 610, у времену од 10 13 часова у периоду трајања јавне презентације од 7 дана, почев од 09.06.2023 године.

Урбанистички пројекат