Увид у урбанистички пројекат може се извршити у згради Градске управе града Панчева, Трг Краља Петра I, бр.2-4 у Панчеву, у холу VI спрата, у Секретаријату за урбанизам, грађевинске, стамбено-комуналне послове и саобраћај. Информације и сва обавештења о јавној презентацији можете добити на телефон 013/353-304, канцеларија 609, у времену од 10-13 часова у периоду трајања јавне презентације од 7 дана, почев од 16.09.2022.године.

Урбанистички пројекат
Документација
УП DWG
01 Диспозиција простора
02 Обухват УП
03 Постојећа намена
04 План намене
05 План регулације
06 План саобраћаја
07 План инфраструктуре
08 Кровне равни