Увид у урбанистички пројекат може се извршити у згради Градске управе града Панчева, Трг Краља Петра I, б р.2 4 у Панчеву, у холу VI спрата, у Секретаријату за урбанизам, грађевинске, стамбено комуналне послове и саобраћај. Информације и сва обавештења о јавној презентацији можете добити на телефон 013/353 304, канцеларија 609 и 610, у времену од 10 13 часова у периоду трајања јавне презентације од 7 дана, почев од 05.01.2024 године.

Урбанистички пројекат