JAVNI POZIV ZA UČEŠĆE U JAVNOJ RASPRAVI O NACRTU
Odluke o izmenama Odluke o lokalnim komunalnim taksama

Zakonom o finansiranju lokalne samouprave („Sl. glasnik RS“ br. 62/06, 47/11 , 93/12, 99/13-usklađeni dinarski iznosi, 125/14-usklađeni dinarski iznosi, 95/15-usklađeni dinarski iznosi i 83/16 ) članom 6. definisani su izvorni javni prihodi koji pripadaju jedinici lokalne samouprave ostvareni na njenoj teritoriji.

Javna rasprava o Nacrtu odluke o izmenama Odluke o lokalnim komunalnim taksama sprovodi se u periodu od 10. do 17. decembra 2016. godine.
Pozivaju se predstavnici poslovnih udruženja, privrednih subjekata, kao i druga zainteresovana lica da primedbe, predloge i sugestije za vreme trajanja rasprave dostavljaju na adresu Trg Kralja Petra I 2-4 , neposredno na pisarnici Gradske uprave ili elektronskim putem na adresu rasprava@pancevo.rs .

Dokumenta:

Javni poziv za Javnu raspravu

Odluka o izmenama Odluke o lokalnim komunalnim taksama