ЈАВНИ УВИД У НАЦРТ ПРОСРОРНОГ ПЛАНА ПОДРУЧЈА ПОСЕБНЕ НАМЕНЕ ЗА ПРОЈЕКАТ БЕОГРИД 2025 И ИЗВЕШТАЈ О СТРАТЕШКОЈ ПРОЦЕНИ УТИЦАЈА ПРОСТОРНОГ ПЛАНА ПОДРУЧЈА ПОСЕБНЕ НАМЕНЕ ЗА ПРОЈЕКАТ БЕОГРИД 2025 НА ЖИВОТНУ СРЕДИНУ биће објављен на интернет страници Министарства грађевинарства, саобраћаја и инфраструктуре https://www.mgsi.gov.rs/ од 4.јануара до 2. фебруара 2024. године.

Оглас за јавни увид