Набавка на коју се Закон не примењује (члан 39. став 2. Закона о јавним набавкама)

Позив за подношење понуда – Со за посипање стаза и путева у зимском периоду