Поступак јавне набавке мале вредности
Позив за подношење понуде
Конкурсна документација

Одлука о додели Уговора – Набавка услуге одржавања биротехничке опреме
Обавештење о закљученом уговору