Набавка на коју се Закон не примењује (члан 39. став 2. Закона о јавним набавкама)

Позив за подношење понуда – Набавка услуге израде и постављања табли за обележавање назива улица и тргова на територији града Панчева