Позив за подношење понуда - Набавка услуге изнајмљивања брода за обележавање значајних датума из области животне средине

Позив за подношење понуда – Набавка услуге изнајмљивања брода за обележавање значајних датума из области животне средине