Позив за подношење понуда - Набавка услуге испитивања подземних вода јужно од индустријске зоне, са ревитализацијом пијeзометара по потреби

Позив за подношење понуда – Набавка услуге испитивања подземних вода јужно од индустријске зоне, са ревитализацијом пијeзометара по потреби