Поступак јавне набавке мале вредности
Позив за подношење понуда – Набавка техничке документације – за легализацију објеката
конкурсна документација – Набавка техничке документације – за легализацију објеката
Додатно појашњење – Набавка техничке документације – за легализацију објеката
Измена конкурсне документације – Набавка техничке документације – за легализацију објеката
Обавештење о продужењу рока – Набавка техничке документације – за легализацију објеката
Додатно појашњење 2 – Набавка техничке документације – за легализацију објеката
Измена конкурсне документације 2 – Набавка техничке документације – за легализацију објеката
Обавештење о продужењу рока 2 – Набавка техничке документације – за легализацију објеката
Одлука о додели уговора – Набавка техничке документације – за легализацију објеката
Обавештење о закљученом уговору – Набавка техничке документације – за легализацију објеката