Postupak javne nabavke male vrednosti
Poziv za podnošenje ponuda – Nabavka rezervnih delova za održavanje kompjuterske opreme
Konkursna dokumentacija – Nabavka rezervnih delova za održavanje kompjuterske opreme
Izmena konkursne dokumentacije – Nabavka rezervnih delova za održavanje kompjuterske opreme
Obaveštenje o produženju roka – Nabavka rezervnih delova za održavanje kompjuterske opreme
Odluka o dodeli ugovora – Nabavka rezervnih delova za održavanje kompjuterske opreme
Obaveštenje o zaključenom ugovoru – Nabavka rezervnih delova za održavanje kompjuterske opreme