Измена конкурсне документације 102/2017

Измена конкурсне документације 102/2017