Поступак јавнe набавке мале вредности

Позив за подношење понуда

Конкурсна документација

Додатно појашњење-1 154-2016

Додатно појашњење 2 154-2016

Измена конкурсне докуметације 154-2016

Обавештење о продужењу рока 154-2016

Додатно појашњење 3 154-2016

Додатно појашњење 4 154-2016

Обавештење о продужењу рока 2 154-2016

Измена конкурсне документације 2 154-2016

Додатно појашњење 5 – Набавка рачунарске опреме

Измена конкурсне документације 3 – Набавка рачунарске опреме

Додатно појашњење 6 – Набавка рачунарске опреме

Додатно појашњење 7 154-2016

Одлука о обустави поступка 154-2016 партија 1

Одлука о додели уговора 154-2016 партија 2

Обавештење о обустави поступка партија 1 154-2016

Обавештење о закљученом уговору партија 2 154-2016