Postupak javne nabavke male vrednosti
Poziv za podnošenje ponuda – Nabavka pića za potrebe reprezentacije
Konkursna dokumentacija – Nabavka pića za potrebe reprezentacije
Odluka o dodeli ugovora
Obaveštenje o zaključenom ugovoru – Nabavka pića za potrebe reprezentacije