Поступак јавне набавке мале вредности
Позив за подношење понуда – Набавка пића за потребе репрезентације
Конкурсна документација – Набавка пића за потребе репрезентације
Одлука о додели уговора
Обавештење о закљученом уговору – Набавка пића за потребе репрезентације