Набавка на коју се Закон о јавним набавкама не примењују (члан 39. став 2.)

Позив за подношење понуда – Набавка огрева социјално угроженим породицама избеглих и интерно расељених лица која су тренутно насељена на територији града