Поступак јавне набавке мале вредности (члан 39. став 2. Закона о јавним набавкама)

Позив за подношење понуда – Набавка огрева социјално угроженим породицама избеглих и интерно расељених лица која су тренутно насељена на територији града