Позив за подношење понуда – Набавка лиценцираног софтвера

Конкурсна документација – Набавка лиценцираног софтвера

Одлука о додели уговора

Обавештење о закљученом уговору