Postupak javne nabavke male vrednosti
Poziv za podnošenje ponuda – Nabavka kompjuterske opreme – lap top
Konkursna dokumentacija – Nabavka kompjuterske opreme – lap top
Odluka o dodeli ugovora
Obaveštenje o zaključenom ugovoru