Поступак јавне набавке мале вредности

Позив за подношење понуда – Набавка канцеларијског материјала

Конкурсна документација – Набавка канцеларијског материјала

Одлука о додели уговора – Набавка канцеларијског материјала

Обавештење о закљученом уговору – Набавка канцеларијског материјала